MurawaPLUS Piotr Janusz                              piotrjanusz@poczta.onet.pl +48 661 296 796
Jakość pola golfowego:
Najbardziej widocznym oraz narażonym na ocenę elementem pola golfowego są Greeny. Ich kondycja niemal w 85% stanowi o opinii golfistów na temat jakości pola. Cena ŚOR na jednorazowy zabieg ochrony Green to kwota 150-250 zł, = jedno Greenfee.

Aeracja aktywna typu VERTIDRAIN (VERTICORE) – jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych na boiskach sportowych jest aeracja. Zabieg ten znacząco poprawia warunki wzrostu i rozwoju traw. Umiejętne stosowanie aeracji zapewnia wysokiej jakości murawę sportową.

Nawodnienie Średnia pojemność wodna profilu glebowego zbudowanego wg specyfikacji DIN to 18-21 % objętości, pozwala to na zatrzymanie w warstwie wegetacyjnej o miąższości 15 cm. do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Jaką dłgość ma system korzeniowy na twoim boisku?

Piskowanie – kluczowym jest dobór właściwego rodzaju pisku, wg zaleceń STRI powinien to być w niemal 80% piasek średni i drobny (gleby równoziarniste). Użycie takiego materiału gwarantuje nam właściwą przepuszczalność gruntu a także optymalną porowatość gleby. Oddzielna kwestia zdolność użytego materiału do zagęszczania się. Kształt ziaren, stopień obtoczenia (ziarna piasku gładkie lub ostre w dotyku). Ilość zastosowanego piasku może wahać się od 25 do nawet 100-150 ton na zabieg. W przypadku mniejszych ilości do 50 ton wyrównujemy powierzchnię boiska i poprawiamy warunki powietrzno-wodne. W najwyższych modyfikujemy charakterystykę gleby i jej parametry fizyko chemiczne. Poprawne piaskowanie należy łączyć z zabiegami aeracji, skaryfikacji.

GOLF

GRANUFORM SRF
to linia nawozów o spowolnionym działaniu dostosowanych do potrzeb murawy w trakcie sezonu. Długość działania nawozu to 2-3 miesiace, natomiast granulacja wynosi 1-2 mm, dzięki czemu nawóz może być stosowany na polach golfowych na green oraz na nisko koszonych trawnikach przydomowych.

GRANUCOTE CRF
to nawóz o kontrolowanym sposobie uwalniania azotu (nawet do 100% azot otoczkowany). Standardowa granulacja (1-3 mm) sprawia że nawóz przeznaczony jest na trawniki przydomowe i boiska sportowe, fairway i tee.  W przypadku green zaleca się stoswanie formulacji mini do 1,5mm w trakcie zabiegów aeracji, skaryfikacji i piaskowania.

GRANUPERMAMENT CRF
to nawóz o kontrolowanym sposobie uwalniania azotu (do 55% azot otoczkowany). Standardowa granulacja (2-4 mm) sprawia że nawóz przeznaczony jest na trawniki przydomowe i boiska sportowe koszone powyżej 12 mm.
Ręczny rozsiewacz do nawozów sypkich
waga pustego urządzenia 11,3 lub 11,8 kg
obudowa lekka wykonana z polietylenu
rama ze stali nierdzewnej
precyzyjna kalibracja
możliwość rozsiewu nasion traw, nawozów oraz innych materiałów sypkich
szerokość pracy do 4,0 m


NAWOZY FIRMY COMPO

o wydłużonym okresie dziłania:

- NOVA-TEC - inhibitro nitryfikacji

- DURA-TEC - inhibitor + otoczka.

- TRAWNIK EXPERT - Floranid - ISODUR

SPORT

OPTYSIL ® - aktywny KRZEM

Redukcja stresu biotycznego:

Ogranicza fizyczną penetrację tkanek przez szkodniki

Ściany komórkowe stają się bardziej odporne na enzymy produkowane przez patogeny (działanie fungistatyczne)

Redukcja stresu abiotycznego:
Podwyższa tolerancję roślin na niskie temperatury

Redukuje transpirację w okresie suszy

Intensyfikuje fotosyntezę w warunkach słabego światła

Ogranicza wpływ wysokiego zasolenia gleby na wzrost roślin

Ogranicza wpływ niedoboru P poprzez regulowanie jego pobierania

Eliminuje toksyczne działanie Al na wzrost korzenia

GRANUSPORTS SRF
to linia nawozów o spowolnionym działaniu przeznaczonych do użytku na dużych obszarach trawiastych. Długość działania nawozu to 2-3 mieisące. Granulacja mini (1-3 mm) zapewnia możliwość stosowania zarówno na polach golfowych, boiskach sportowych, parkach czy trawnikach przydomowych.

GRANUSOL WSF
to grupa nawozów w 100% rozpuszczalnych w wodzie zawierające w swoim składzie zarówno makro jak i mikroelementy. Są to nawozy wolne od soli, chloru i metali ciężkich nadające się świetnie do nawożenia dolistnego, fertygacji.

PROFESJONALNE MIESZANKI TRAW
- wg NORMY RSM
BARENBRUG to najwyższej jakości mieszanki złożone z najlepszych odmian traw. Przeznaczone do zakładania i regeneracji muraw na boiskach sportowych. Taka murawa charakteryzuję się wyjątkową odpornością na intensywne deptanie. Mieszanki BARENBRUG posiadają doskonałą zdolność do regeneracji oraz wytrzymałość na niskie temperatury. Mieszanki zawierają nowe, odmiany życicy trwałej, które dobrze znoszą bardzo niskie koszenie.

WÓZEK DO MALOWANIA LINII Eco CLUB

elektryczny wózek do malowania linii

możliwość regulacji szerokości malowanych linii

miejsce na baniak z farbą o pojemności 10 litrów,

jedynie 1l -1,5l wystarczy, aby pomalować boisko piłkarskie (przy zastosowaniu farby Impact Eco)

mocna bateria 12V 7ah, wytrzymała pompa 45 PSI (taka sama jak w modelu Eco Pro)

w pełni regulowany i zdejmowany uchwyt

 POLE GOLFOWE – KONCEPCJA PIELĘGNACJI.

                Zadanie główne Greenkeeperów to „Utrzymanie pola golfowego w odpowiedniej jakości”. W mojej opinii cztery podstawowe czynniki wpływają na pozytywne lub negatywne odczucia golfistów w trakcie gry w golfa a tym samym wskazują na ogólną jakość pola i są to:

1. Układ pola, jego położenie i ukształtowania – działania określające te cechy zostały określone przez architekta pola a następnie zrealizowane przez budowniczych pola.

2. Parametry użytkowe pola mające bezpośredni wpływ na grę golfistów – zadarnienie, jakość darni, szybkość green, oznakowanie pola – na te czynniki wpływ mają bezpośrednio greenkeeperzy i pozostali pracownicy pola.

3. Mała architektura czyli zagospodarowanie terenu bezpośrednio nie biorącego udziału w grze oraz infrastruktura na polu – roślinność ozdobna, dostępność ławek, odpowiednie oznakowanie tras komunikacyjnych oraz miejsc do odpoczynku na polu znacząco podnosi jakość pola golfowego. Aspekt ten jest często pomijany w budżecie pola golfowego.

4. Atmosfera panująca w dołku nr 19, na którą wpływ mają ludzie tam pracujący, goście wizytujący klub, klubowicze oraz wyniki osiągnięte na polu.

               Określając zakres działań wchodzących w skład punktu 2, zarówno na polach o wysokim jak i o niskim standardzie lista działań będzie podobna. Główne różnice polegają na intensywności tych działań oraz ilości i jakości materiałów użytych do ich wykonania. Procując przez 8 lat na stanowisku Head Greenkeepera, kluczowym dla mnie działaniem było ustalenie rocznego prowizorium budżetowego, roczny budżet jasno określa możliwości pola w stosunku do oczekiwań odbiorców.

Oferta firmy obejmuje także opracowywanie rocznych planów budżetowych dla różnych poziomów intensywności użytkowania pola golfowego.

PRZYKŁADOWY PLAN DZIALAŃ PIELĘGNACYJNYCH NA BOISKU SPORTOWYM

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl