MurawaPLUS Piotr Janusz                              piotrjanusz@poczta.onet.pl +48 661 296 796
Chry-Cote CRF 16+05+11+5MgO+mikro okres dzialania 4 lub 6 m-cy
– SPECJALISTYCZNY NAWÓZ DO PRODUKCJI CHRYZANTEM

Chry-Cote CRF jest nawozem całkowicie otoczkowanym. Opracowany dla specjalistycznej uprawy Chryzantem w tunelach (donicach), najwyższej jakości otoczka żywiczna gwarantuje stabilne uwalnianie składników pokarmowych, tym samym niskie EC (zasolenie) podłoża. Pozostałe korzyści to minimalne straty NPK spowodowane wymywaniem i większa wydajność nawożenia.

Podstawowe zalety Chry-Cote CRF:
  • Minimalne wymywanie – niższe dawki nawożenia
  • Nawożenie mniej zależne od nawadniania.
  • Bardziej jednorodne rośliny.
  • Niższe EC (dodatkowa korzyść w przypadku wody o zlej jakości).
  • Podwyższona zawartość potasu, magnezu i wapnia.
  • Wysoka efektywność nawożenia, niższe koszty jednostkowe.

Nawozy MIVENA:

DO POBRANIA
DO POBRANIA
DO POBRANIA
DO POBRANIA

PODŁOŻA i SUBSTRATY

BioAlgeen Granulat

Bio-algeen Granulat to koncentrat organiczny, poliuronidowych związków węgla w formie granulatu wspomagający rośliny i zwiększający żyzność gleby. Bio-algeen odpowiada w swojej molekularnej strukturze szaremu kwasowi humusowemu w ornej warstwie gleby.

Granulat zwiększa wilgotność podłoża do 350 razy, ponadto jego wejściowa gęstość właściwa ogranicza udział wolnych soli w roztworze glebowym. Unika się w ten sposób dużego zasolenia gleby i przedawkowania nawożenia. Aktywuje  właściwości buforowe gleby oraz stymuluje rozwój mikroflory glebowej.

Granulat Bio-algeen można stosować przez cały rok, zwiększa on żyzność gleby substratu przez zagospodarowanie i magazynowanie składników odżywczych rośliny oraz regulację gospodarki wodnej. Regeneruje zmęczone podłoże, zwiększa żyzność gleby, wiąże drobne części podłoża i kompleksu glinnno-humusowego, powstrzymuje zamulenie i erozje, spulchnia podłoże i wiąże piaszczyste podłoża.

Preparat jest stosowany przy zakładaniu plantacji, rekultywacji terenów, pracach na nieurodzajnych glebach, umocnieniach skarp, zboczy i zagłębień, likwidacji miejsc nieporośniętych trawą, urządzaniu oraz renowacji placów sportowych i golfowych, zazielenianiu wysypisk śmieci itd.

Wszędzie tam, gdzie gleba utraciła swoje naturalne właściwości, można trwale stosować Bio-algeen Granulat.

Wybrane produkty Granusol - nawozy rozpuszczalne

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl