MurawaPLUS Piotr Janusz                              piotrjanusz@poczta.onet.pl +48 661 296 796

Trawnik, krzewy i byliny

Nawożenie trawnik.

Kluczem do uzyskania wysokiej jakości trawnika jest jego właściwe dokarmianie. Dostarczanie każdego dnia określonej ilości składników pokarmowych zapewnia prawidłowy wzrost i jakość murawy. Sukcesywne uwalnianie NPK zapewnia optymalne warunki. Produkty MIVENA: GRANU-COTE, GRANUPERMAMENT i GREENSTAR są optymalną odpowiedzią na coraz wyższe wymagania stawiane co do jakości trawników.

Granucote CRF to linia nawozów o kontrolowanym działaniu posiadających w swojej ofercie produkty dostosowane do aktualnych potrzeb trawnika podczas sezonu.

 

Granucote CRF nadaje sie do stosowania na boiskach sportowych i trawnikach przydomowych, w tym:

6 miesięczny Granucote 28+6+6+2Mgo+0,5Fe - Nawóz z wysoką zawartością otoczkowanego azotu stymuluje trawnik do intensywnego wzrostu oraz zapewnia żywozielona barwę.Granupermanent CRF to nawóz o kontrolowanym sposobie uwalniania azotu. Standardowa granulacja (2-4 mm) sprawia że nawóz przeznaczony jest na trawniki przydomowe i boiska sportowe koszone powyżej 12 mm.

Granupermanent Universal 22+5+9+2MgO+0,5Fe- nawóz z wysoką zawartoscią azotu stymuleje murawę do intensywnego wzrostu oraz zapewnia żywozieloną barwę.

 

Granupermanent 18+7+15+2MgO+0,5Fe - wyższa zawartość potasu sprawia że murawa jest odporniejsza na niekorzystne warunki atmosferyczne a dzięki azotowi rośnie równomiernie.


Nawożenie krzewy i bliny.

Jednym z kluczowych elementów w utrzymaniu roślin w ogrodzie (drzewa, krzewy, byliny) jest ich prawidłowe odżywienie roślin przez cały okres wegetacji. Produkty MIVENA dzięki zaawansowanej technologii kontrolowanego uwalniania składników pokarmowych (okres do 6 - ciu miesięcy), gwarantują precyzyjne dostarczanie składników pokarmowych zgodnie z potrzebami roślin. Proponowane produkty mogą być stosowane na rabatach bylinowych, do nawożenia krzewów i drzew. Dzięki wysokiej jakości składnikom użytym do produkcji gwarantuje prawidłowy wzrost i zdrowie roślin oraz ich maksymalne kwitnienie.
Zalety produktów MIVENA (Grow Cote, Field Cote)
• Dostosowane dla potrzeb bylin, drzew, krzewów i roślin jednorocznych.
• Jedna aplikacja w sezonie zapewnia prawidłowe dokarmienie roślin.
• Wysoka jakość składników to prawidłowy wzrost, dobra zdrowotność oraz doskonałe kwitnienie przez cały okres wegetacji.

Twój Trawnik

Mieszanki traw

Royal Barenbrug Group jest globalnie działającą rodzinną firmą nasienną, zarządzaną w Holandii.  Przeszło 100-letnie doświadczenie oraz międzynarodowe uznanie jest oparte na takich wartościach jak Innowacja, Jakość, Marketing i Partnerstwo. Barenbrug specjalizuje się w hodowli i produkcji nasion traw oraz dystrybucji traw pastewnych i gazonowych na całym świecie.  Grupa Barenbrug posiada 20 filii w 12 krajach na pięciu kontynentach. Badania i hodowla prowadzone we wszystkich strefach klimatycznych na świecie wraz z ciągłymi badaniami naukowymi dają w rezultacie wysokiej jakości produkty. Specjalistyczna wiedza pomaga oferować coraz doskonalsze produkty. Barenbrug oznacza najwyższą jakość. Starannie selekcjonuje odmiany Barenbrug spełniają wysokie oczekiwania klientów, bowiem doskonale przystosowują się do określonych warunków siedliskowych, a także pogodowych w każdej strefie klimatycznej. Jest to ogromne wyzwanie, któremu udaje się sprostać.
oraz sprawdzone mieszanki traw

WYPEŁNIACZ FUG ECO ( KAMIENNY )
składa się z wysuszonego, naturalnego, wysokiej jakości szlachetnego piasku kruszonego i jest stabilizowany przez inowacyjny, opatentowany śrdek wiążący SOLID GREEN BINDER na bazie składników mineralno-roślinnych.

Stałe i elastyczne fugi, bez polimeru i cementu! Innowacyjne, naturalne spoiwo SOLID GREEN BINDER składa się w przeważającej części z surowców odnawialnych.

 BONUS DLA ŚRODOWISKA

Certyfikowany nalepką Instytutu ekologicznego, korzyść dla środowiska naturalnego, którego nie ma żaden inny konkurencyjny produkt,

- Bezpieczestwo dla zdrowia poprzez kompleksowe badania emisji oraz kontrole substancji szkodliwych

- Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanieczyszczenie we własnym środowisku

- Produkt fizjologicznie nieszkodliwy dla użytkownika, instalatora, klienta, itp.

NATURALNE HAMOWANIE WZROSTU CHWASTÓW

Nowatorskie spoiwo organiczne SOLID GREEN BUILDER zapewnia ciągłą samodzielną naprawę. Przy wilgoci (np.deszcz) spoiwo staje się ponownie aktywne, a ewentualnie istniejące mikropęknięcia w fudze, które powstały przez osiadanie lub przemieszczanie termiczne kamieni, zamykają się.

ŁATWE ZASTOSOWANIE

Nanieść na sucho i po dokładnym oczyszczeniu powierzchni zewnętrznej kostki brukowej lub płyt wystarczająco nawilżyć, bez wstępnego mieszania lub wykonywania zawiesiny! Renowacja fug jest możliwa w sposób nieskomplikowany i w każdym czasie.

NIE TWORZY SIE NALOT.

Przy właściwym stosowaniu nie powstaje nalot.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przy suchym i prawidłowym magazynowaniu, okres przechowywania, nawet pękniętych worków, jest nieograniczony. Piasek do spoinowania fug nie twardnieje w worku.

WARUNKI STOSOWANIA

Sucha powierzchnia kamieni i temperatura zewnętrzna powyżej 2 stopni C.

Szerokość fug od 1 mm do 20 mm zapewniają wysoką wydajność i wszechstronne możliwości zastosowania. Ochrona fugowanych powierzchni przed opadami atmosferycznymi nie jest konieczna!

Akcesoria

dosiew nasion

Wertykulacja

profesjonalny sprzęt firmy BILLY GOAT

Solid Green dostępne kolory

Ekologiczna Fuga SOLID GREEN

STOP ZACHWASZCZENIU NA CHODNIKU
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl